Granulat er skidt for miljøet. Det er slået fast flere gange. Det betyder at det er en god idé at undersøge andre muligheder, hvis man skal anlægge en ny kunstgræsbane,

De beslutninger, der træffes, mens banen planlægges og etableres, kan have konsekvenser for miljøet i hele banens levetid. Derfor skal I fra start være bevidste om de påvirkninger, der kan være forbundet med kunstgræsbanen i hele dens livscyklus.

På DBU´s hjemmeside har de samlet tre gode råd, som man bør overveje inden man starter et kunstgræsprojekt op.

3 gode råd:

  1. Overvej den fysiske placering af banen – det kan fx have betydning for afledningen af drænvand
  2. Tag kommunens miljøafdeling med på råd fra start – de kan også hjælpe med at søge de nødvendige tilladelser
  3. Hav god kontakt til producenten af kunstgræsbanen – de ved mest om, hvilke stoffer den indeholder og kan hjælpe med dokumentation