Hvis man har træneren under 18 år, der tager offentlig transport til og fra træning, må klubben så godt dække transportomkostningerne? – Og i så fald, hvordan sørger man for at gøre det rigtigt?

Svaret er: Ja, man må godt som klub refundere transportomkostningerne for trænerne.

For at refundere omkostningerne, så kræver det bilagsdokumentation og refunderet kan ikke ske på forhånd. En god ide er, at beskrive reglerne for refusion samerne med de øvrige vilkår i trænervirket i en kontrakt.