Danmarks Idrætsforbund, CUR og en række andre partnere har i samarbejdet udviklet en række redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde unge piger i idrætten.

Projektet er et udviklingsprojekt, der gennem en periode på 2,5 år (med start efteråret 2016) følger 20 unge piger fra 10 forskellige idrætsgrene. De fleste af pigerne er i den periode, som de følger dem, gået fra 9. klasse til gymnasiet. Andre piger er startet på efterskole, mens nogle piger er kommet hjem fra efterskole, eller er gået fra 1.g til 2.g.

Årsagen til, at det er denne periode, de har valgt at følge de unge piger er, at det er her, mange desværre vælger idrætten fra, da de oplever, at der ikke længere er plads til sporten, fordi mængden af skolearbejdet og sociale aktiviteter i og uden for gymnasiet tager til.

I efteråret 2016 har lavet en større spørgeskemaundersøgelse, der ligger til grund for meget af den viden, de løbende har arbejdet videre med i projektet.

Derudover er de 20 piger (samt deres trænere og forældre) løbende blevet interviewet, og de har været ude for at observere dem i forskellige hverdagssammenhænge.

Alt dette har resulteret i, at de i foråret 2018 har kunne præsentere en række forskellige redskaber, som skal bidrage til at udbrede viden, forståelse og ikke mindst inspiration til trænere, forbund, konsulenter, forældre og naturligvis også til de unge piger selv.

E-bogen udkom i 2018. Den hedder “Gode idrætsmiljøer for piger”, og kan hentes gratis her.