Langt færre piger med indvandrerbaggrund dyrker sport end piger med danske forældre.

Ifølge Danmarks Idrætsforbund drejer det sig ikke kun om fodbold. Deres seneste undersøgelse viser, at under halvdelen af piger med indvandrebaggrund går til sport eller idræt. Det præcise tal er 43 procent, mens det blandt piger med danske forældre er 84 procent.

Flere af indvandrerne kommer fra kulturer, hvor det ikke er normalt at sende deres piger ud og dyrke idræt, og det billede afspejler også statistikkerne i Danmark.

Én af dem, som dog har knækket koden til at få flere piger med indvandrerbaggrund til at dyrke idræt, er 20-årige Nagin Ravand fra ACFC, der ligger i Gellerup ved Århus. Nagin Ravand har formået at starte et pigehold helt op fra bunden til nu at have 35 spillere.

I denne episode af Lyden af Fodbold sætter vi fokus på Nagin Ravand og hendes indsats for at få flere piger og kvinder ud på fodboldbanerne, fordommene, det at være rollemodel, at kæmpe for FN´s verdensmål og alle de muligheder som fodbolden har givet hende.