Der findes mange love omkring billedebrug på Internettet, men skal man egentlig have tilladelse til at bruge billeder af trænerne på klubbens hjemmeside?

Ja, det skal man faktisk. Selvom man i dag finder det helt almindeligt at man som klub eller virksomhed har et billede af sine ansatte på hjemmesiden, så skal man faktisk ifølge datatilsynet have samtykke fra den portrætterede person.

Derfor anbefales det at man indhenter dette før man lægger et billede af en træner online. Unge kan fra og med at de er fyldt 15 år selv afgive samtykke.