Når bestyrelserne samles i de danske fodboldklubber, så bliver der ofte diskuteret hvordan man kan få flere nye medlemmer ind i klubben.

En af de måder som flere og flere klubber arbejder med medlemsstrategien er, at lave samarbejder med skoler i lokalområdet.

Skolesamarbejderne kan inkludere aktiviteter i fodboldklubben i både idrætstimerne, men også i ferierne. Ved at lave et tæt samarbejde mellem skole og klub, så får man introduceret børnene til fodbold og klubben i en tidlig alder, hvilket gør det lettere at starte op som medlem i klubben.

I skoletiden kan fodboldklubbens baner og aktiviteter bruges og der kan laves træninger. Ferierne er oplagte til at lave længere forløb, f.eks. en uge med et par timers daglig fodboldtræning.

Udover muligheden for at få nye medlemmer og give børnene en god oplevelse med fodbold, så øger klubben også sit sociale engagement i lokalsamfundet.