Når man søger en fond eller pulje, så skal projektet oftest kunne bidrage med noget nyt – enten i form af udvikling eller indsigter inden for det pågældende område.

Her gælder det såkaldte ”hattedameprincip”: Der gives ikke penge til formål, vi alle kan være enige om, men som næppe ændrer noget.

Rådet til ansøgere, der vil forsøge at skrue et projekt sammen, er derfor at finde en eller flere gode partnere, der kan give projektet volumen og legitimitet og sørge for at vinkle det, så det passer ind i de politiske dagsordner, der er på mode, skriver fundraiseren.dk.

Der findes mange måder at gøre det op, men en af måderne er at tilbyde fonden at være partner i projektet og tal med dem om, hvilken rolle de kunne forestille sig at spille, og hvordan de foretrækker at være synlige.

Det er vigtigt, at en ansøgning til en fond på mange måder fungerer som enhver anden: Læs opslaget grundigt, og giv den information du bliver bedt om. Tag gerne kontakt til fonden først og få et bud på, om projektet vil være interessant for dem og i hvilken form.

Læs mere om fundraising HER.