En nyere undersøgelse af 12-20-årige fodboldspillere i DBU Sjælland-klubber lavet af Glen Nielsen, lektor ved institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, viser, at ungdomsspillere motiveres og fortsætter når der er et mestrings- og opgavefokuseret miljø. Mens et ensidigt resultatfokus har negativ betydning for fastholdelsen.

Du kan se undersøgelsens vigtigste resultater her, og ikke mindst hele DBU Sjællands webinar, hvor konkrete spørgsmål og svar gennemgås.

Negativ indvirkning: Ensidigt resultatfokus og kontrollerende adfærd
Ungdomsspillernes besvarelser peger på, at man kan sammenkæde manglende motivation og en øget risiko for frafald med et ensidigt resultatfokus og kontrollerende adfærd hos træneren. Eksempler på ensidigt resultatfokuseret træneradfærd kan være, at man udskifter spillere når de begår fejl, at man råber negativt ad spillerne og skælder ud, når de laver fejl, og at man kun roser de spillere, som var bedst under kamp.

Glen Nielsen påpegede dog, at resultatorienteret træning kan have en positiv effekt, hvis det kombineres med et sundt fokus på nogle af de positive faktorer, som du kan læse mere om længere nede i artiklen. Eksempler på kontrollerende adfærd kan være, at træneren er mindre venlig overfor spillere, som er uenige med ham/hende, at træneren truer med straf for at holde styr på spillerne under træning, og det kan også være, at træneren blander sig i, og prøver at påvirke spilleres liv udenfor fodbolden.

Endnu vigtigere viser resultaterne fra undersøgelsen, at faktorer som trænerens fokus på mestring af nye færdigheder (størst betydning), en følelse af selvbestemmelse (næststørst betydning) og social støtte (tredjestørst betydning) har positiv indflydelse på spillernes motivation og fastholdelse. Herunder vil vi gennemgå de tre væsentligste positive faktorer i forhold til at skabe motivation og styrke fastholdelsen.

Mest positive indvirkning: Et mestrings- og opgavefokuseret miljø
Helt konkret så viste undersøgelsen, at det vigtigste for at ungdomsspillere fortsat har lyst til at spille fodbold er, at deres træner har fokus på at spillerne individuelt og holdet som helhed lærer nye færdigheder.

I forskningen italesættes det som et mestrings- og opgavefokuseret idrætsmiljø, fordi der her er mest fokus på opgaver, udvikling og forbedringer. Et sådant miljø understøtter og opfordrer til at spillerne prøver nye færdigheder, hjælpe hinanden og arbejde sammen som hold. For at skabe et sådant miljø er det vigtigt, at træneren anerkender, når spillerne gør deres bedste og/eller forbedrer sig. Det er vigtigt, at træneren sørger for at alle spillere bidrager med noget vigtigt, og at de har en opgave på holdet. Og ikke mindst at træneren tydeligt italestætter, at alle spillere er en del af holdets succes.

Næstmest positive indvirkning: Selvbestemmelse
Denne faktor handler om, at spillerne skal føle, at træningen er meningsfuld, og at ”de kan stå inde for træningen”. Først og fremmest slog Glen Nielsen fast, at den enkelte spillers oplevelse af selvbestemmelse kan være lidt svær at arbejde med. Blandt andet fordi fodbold først og fremmest er en holdsport.

Han afviste også, at man får noget positivt ud af, at lade spillerne bestemme, hvad de har lyst til at lave til dagens træning. Men man kan arbejde med det ved at give spillerne nogle valgmuligheder, at man svarer grundigt og omsorgsfuldt på spørgsmål, og at man, når man beder spillerne udføre en øvelse, sørger for at forklare, hvorfor øvelsen eller det råd man giver, er vigtigt.

Det handler også om, at træneren udtrykker, at det er vigtigt, at man spiller fodbold, og at man møder op fordi man virkelig vil og kan lide det. Denne tilgang er med til at styrke spillernes oplevelse af selvbestemmelse.

 

På et webinar afholdt af DBU Sjælland forklarede Glen Nielsen om undersøgelsen, og hvordan man kan arbejde med det. Du kan se webinaret herunder.