Når mor og far støtter og motiverer en til at være aktiv, er der større sandsynlighed for, at det lykkes. Det viser en gennemgang af international forskning om effekten af fysisk aktivitets-kampagner, der er rettet mod børn og unge. Det viser en rapport udarbejdet af Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen, som samler konklusionerne fra den internationale forskning om kampagner for fysisk aktivitet.

Nedenstående er en artikel fra SDU omkring rapporten.

En af konklusionerne er, at forældre spiller en afgørende rolle for deres børns valg af fysisk aktivitet. De er også centrale som rollemodeller og for at motivere og støtte deres børn til at være mere fysisk aktive.

Forældre og venner viser vejen
– Rapporten skulle blandt andet afdække, om der er tiltag, som vi kan bruge til at forny og forbedre vores kommunikation om fysisk aktivitet blandt børn. Når vi vil have fat i børnene, kan vi se, at det er vigtigt, at vi fortsat kommunikerer med forældre og vennerne via de traditionelle massemedier, men også fx via sociale medier, siger Tue Kristensen, der er projektleder på området for fysisk aktivitet i Sundhedsstyrelsen.

Jo mere, jo bedre
Blandt de andre væsentlige pointer fra rapporten er, at jo flere gange og jo oftere børn bliver eksponeret for en kampagne om fysisk aktivitet, jo mere tror de på fordelene ved fysisk aktivitet og deres self-efficacy i forhold til at være fysisk aktive.

– Det er vigtigt at påvirke de sociale normer forbundet med fysisk aktivitet for at nå børn og unge. De kan ændre livsstil i en mere fysisk aktiv retning, hvis fysisk aktivitet gøres til et socialt accepteret brand, mener Jens Troelsen, der fortæller videre.

– Det er for eksempel motiverende, hvis børn og unge oplever, at fysisk aktivitet er sjovt og foregår sammen med jævnaldrende. Venskaber spiller altså en afgørende rolle i for­bindelse med især teenageres fysiske aktivitetsniveau, og venne­gruppen kan derfor bruges som virkemiddel til at øge teenagers aktivitetsniveau.